Фрези дискови зъбонарезни HSS, профил на зъба II по DIN 3972, ъгъл на изходния контур 20°

Фрези дискови зъбонарезни HSS, профил на зъба II по DIN 3972, ъгъл на изходния контур 20° – комплект от 8 броя
Fraises disques à tailler les engrenages HSS, profil de dent II sélon DIN 3972, angle de préssion 20° – jeu de 8 pieces
Gear-tooth side HSS milling cutters, tooth profile II accor-ding to DIN 3972, pressure angle 20° – set of 8 cutters

Модул

Module

D mm

d H7 mm

Каталожен номер

Code type

Цена EUR

Prix EUR

N на фрезата

N de la

fraise

Брой на нар. зъби

Nombre de dents a tailler

1,50

55

22

FDM150

1

12 – 13

1,75

55

22

FDM175

2

14 – 16

2,00

63

22

FDM200

3

17 – 20

2,25

63

22

FDM225

4

21 – 25

2,50

70

22

FDM250

5

26 – 34

2,75

70

22

FDM275

6

35 – 54

3,00

80

27

FDM300

7

55 – 134

3,25

80

27

FDM325

8

135 –

3,50

80

27

FDM350

3,75

80

27

FDM375

4,00

90

27

FDM400

Начин на заявяване: FDM200
Exemple de commande : FDM200