Райбер машинен с цилиндрична опашка по DIN 212 – HSS

Райбер машинен с цилиндрична опашка по DIN 212 – HSS
Alésoir machine à queue cylindrique sélon DIN 212 – HSS
Machine reamers straight shank according to DIN 212 – HSS

 

Форма „А” – с прави зъби; Форма „В” със спирални зъби
Type “A” – taille droite; Type “B” – taille helicoidale

 

Diamètre mm

H7

L mm

l mm

d H9

mm

Z

Каталожен номер

Code type “A”

Каталожен номер

Code type “B”

Цена EUR тип “A”

Prix EUR

Type “A”

6

93

26

6

6

212A6

212B6

8.100

7

109

31

7

6

212A7

212B7

8.650

8

117

31

8

6

212A8

212B8

9.650

9

125

33

9

6

212A9

212B9

10.600

10

133

33

10

6

212A10

212B10

11.850

11

142

36

10

6

212A11

212B11

12.300

12

151

38

10

6

212A12

212B12

14.000

13

151

41

10

6

212A13

212B13

15.400

14

160

44

12

6

212A14

212B14

16.700

15

162

44

12

6

212A15

212B15

17.600

16

170

47

12

6

212A16

212B16

22.100

17

175

50

14

6

212A17

212B17

25.250

18

182

52

14

6

212A18

212B18

27.450

19

189

54

16

6

212A19

212B19

30.900

20

195

56

16

6

212A20

212B20

33.000

Начин на заявяване : 212A12 ; 212B22
Exemple de commande : 212A12 ; 212B22
* Цена подоговаряне; * Prixa negocier