Разстъргващи щифтове – 80° кръгло сечение със ЗТП

Разстъргващи щифтове – 80° кръгло сечение със ЗТП
Grain d’alésage finition à 80° section ronde avec plaquettes brasées
Boring pin 80° with round section and brazed tips

Сечение

Section

D mm

L1

mm

Пластина

Plaquette

Кат. номер десен нож

Code R

Кат. номер ляв нож

Code L

06

32

E4

280-10R…

280-10L…

08

40

E5

280-12R…

280-12L…

10

50

E5

280-10R…

280-10L…

12

63

E6

280-12R…

280-12L…

16

80

E8

280-16R…

280-16L…

20

100

E10

280-20R…

280-20L…

25

125

E12

280-25R…

280-25L…

Начин на заявяване: 280-20RP30 – за стомана ; pour acier ;
Exemple de commande: 280-20RK20 – за чугун ; pour fonte ;
280-20RM20 – за високолегирани и неръждаеми стомани и якостни чугуни ; pour alliages durs