Разстъргващи щифтове – 30° кръгло сечение със ЗТП

Разстъргващи щифтове – 30о кръгло сечение със ЗТП
Grain d’alésage à charioter à 30° section ronde avec plaquettes brasées
Boring pin 30о with round section and brazed tips

Сечение

Section

D mm

L1

mm

Пластина

Plaquette

Кат. номер десен нож

Code R

Кат. номер ляв нож

Code L

06

32

А6 / B6

230-10R…

230-10L…

08

40

А8 / B8

230-12R…

230-12L…

10

50

А8 / B8

230-10R…

230-10L…

12

63

А10 / B10

230-12R…

230-12L…

16

80

А12 / B12

230-16R…

230-16L…

20

100

А16 / B16

230-20R…

230-20L…

25

125

А20 / B20

230-25R…

230-25L…

Начин на заявяване: 230-20RP30 – за стомана ; pour acier ;
Exemple de commande: 230-20RK20 – за чугун ; pour fonte ;
230-20RM20 – за високолегирани и неръждаеми стомани и якостни чугуни ; pour alliages durs